PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

Informacje

 Kalendarz

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

 Liga szkolna

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 Koniec roku szkolnego

 

 

 
 
 

2012/2013

Dyrektor PZSP w Olszance po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Olszance:

02.11.2012 – Dzień Zaduszny
04.04.2013 – sprawdzian
23.04.2013 - egzamin
24.04.2013 - egzamin
25.04.2013 – egzamin
02.05.2013 – Dzień Flagi RP

 

Publiczne Gimnazjum w Olszance:

02.11.2012 – Dzień Zaduszny
04.04.2013 – sprawdzian
23.04.2013 - egzamin
24.04.2013 - egzamin
25.04.2013 – egzamin
02.05.2012 – Dzień Flagi RP

 

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z 2010)

 

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r.
 
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2012 r.
3 Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 luty 2013 r.:
 
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2013 r.
5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. c4 kwietnia 2013 r.
6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza23, 24,25 kwietnia 2013 r.
 
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
28 czerwca 2013 r.
8 Ferie letnie 29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
 
9 Koniec roku szkolnego 2011-2012 31 sierpnia 2013 r.
 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.